شخصیّت های ظهور (یاران حضرت مهدی_عجل الله) - منتظران ظهور